×

AKIL OYUNLARI

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

AKIL OYUNLARI

“Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan akıl oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zekâ gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekâları gelişir. Bizler Yükselen okulları olarak çocukların eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesini ön planda tutarak akıl ve zekâ oyunları derslerine yer vermekteyiz.

Akıl oyunları genel bir kavram olup, ders içeriğinde; Akıl oyunları,  Strateji oyunları, Sözcük oyunları, Hafıza oyunları, Mantık oyunları gibi oyunları içermektedir.

Öğrenciler İçin Faydaları:

– Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi
– Konsantrasyon artması
– Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme
– Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme
– Planlı hareket etme yetisi
– Hızlı düşünme ve karar verme
– Durumlar karşısında farklı çözüm yolları bulabilme

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.