×

YÜKSELEN ANAOKULU

0%
*Bu yazı tahmini 8 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

             Özel Yükselen Koleji Anaokulunda, 3,4 ve 5 yaş (36 – 72 ay) çocuklarının gelişim düzeylerine ve özelliklerine uygun “eklektik” bir program uygulanmaktadır. Buna ek olarak yürütmekte olduğumuz program; High Scope, Montessori, Reggio Emilia, Gems, STEAM yaklaşımlarını kapsamaktadır.

            Amacımız, çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerine katkı sağlamaktır. Bunun yolu da şüphesiz onlar için zengin öğrenme ortamları sağlamaktan geçmektedir. Huzurlu, güvenli ve zengin uyaranların olduğu bir ortamda büyüyen çocukların  özgüvenli, meraklı ve öğrenen birer birey olacakları öngörüsüyle önceliğimiz; çocuklarımızı ilkokula hazırlarken  temel sosyal becerileri edinmelerini desteklemektir.

          Bu süreçte MEB okul öncesi eğitim programını esas alarak yürüttüğümüz programımız; branş öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, psikolojik danışman ve diğer paydaşlar tarafından uygulanmaktadır.        

         Anaokulumuz, Yükselen kampüslerinden bağımsız bir yerleşim noktası olarak Batıkent/Çakırlar’da bulunmaktadır.  Geniş ve aydınlık sınıflarımızda akıllı tahta kullanılmakta olup okulumuzda  spor ve yemek alanlarıyla uyku odası, iç ve dış oyun alanları bulunmaktadır. Bunun yanında her grubun kendi alanının ekim ve bakım sorumluluğunu üstlendiği uygulama bahçemizde ekolojik okuryazarlığın ilk adımları atılmaktadır. Aynı zamanda Çevre Vakfının yürüttüğü Eko Okul Projesi’ne de dâhil olan okulumuzun yemekleri Yükselen Eğitim Kurumlarına bağlı yemek fabrikasında uzman diyetisyenler ve gıda mühendisleri kontrolünde özenle ve son derece hijyenik koşullarda hazırlanmaktadır.

           Yükselende çocuklarımızın temel değerlerine bağlı ve bunun yanında birer dünya insanı olarak yetişmeleri amaçlanmakta ve bu doğrultuda özgün bir program yürütülmektedir. Dil öğrenme sürecini erken yaşta ve nitelikli biçimde başlatmak amacıyla öğrenme kaygısına düşmeden, eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğrenmeleri için okul öncesi alanında uzmanlaşmış dil öğretmenlerimiz aracılığıyla bu program aynı zamanda nitelikli yabancı kaynaklarla desteklenmektedir.

            Sanatsız bir eğitim düşünülemez. Okulumuzda müfredatı da kapsayan, çok yönlü gelişmeyi teşvik eden bir “erken çocukluk dönemi sanat eğitimi uygulaması” yürütülmektedir. Bu uygulamada çocuklarımıza  hem sanat sevgisi aşılanmakta hem de yeteneği olan çocuklarımız tespit edilerek bu çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

             Yine bu program dahilinde temel beceriler arasında yer alan el-göz koordinasyonunun geliştirilmesinin yanında çocuklarımızın sanat alanları, sanat eserleri ve sanatçıya karşı farkındalık kazanmaları, görsel sanat alanında özgün ve yaratıcı ürünlerle tanışmaları ve üretim için cesaretlendirilmeleri temel hedeflerimizdendir.

             Orf ve müzik derslerinde ise alanında uzman öğretmenlerimizin eşliğinde ritim duygusu geliştirilmeye çalışılmakta, bu amaçla program dâhilinde zaman zaman amatör veya profesyonel müzisyenler sınıflarımızda ağırlanmaktadır. Haftalık program dahilinde ayrıca bilişim teknolojileri (kodlama), yaratıcı drama, satranç, çocuk jimnastiği  ve yüzme (Yükselen Koleji Pursaklar Kampüsü)  dersleri de ilgili branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

              Erken çocukluk dönemi eğitiminde vazgeçilmezlerimiz olan çocuk edebiyatı uygulamaları ve bununla bağlantılı olarak çocuk felsefesi etkinliklerimiz  yapılmakta, Müze Projesi ile de tüm okul paydaşlarının yer aldığı çok yönlü bir program yürütülmektedir. Bunda ise amaç, müzeyi – müzeleri tanıtırken  müze aracılığıyla merak uyandırmak  ve çok yönlü öğrenmeler sağlayarak çocuklarımızın keşfetmenin yolculuğuna çıkmalarına olanak vermektir.

             Ebeveynliğin  keyifli olduğu kadar oldukça zor bir süreç olduğunu da bilmekteyiz. Her çocuk ailesi için, her anne baba da çocuk için tektir, eşsizdir. Bu alanda tutarlı bir okul-aile işbirliği, çocuğun okul ve okul dışı sosyal yaşantısında son derece önemlidir.  Bu doğrultuda kurumumuz bünyesinde uzmanların desteğiyle “anne baba tutumları, iletişim, dengeli beslenme, çocuk ve medya” gibi eğitimler düzenlenmektedir.

            Ayrıca okulumuzda AÇEV tarafından yürütülen BADEP (Baba Destek Eğitimi Programı) programı sürmekte olup bu eğitimle  babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Söz konusu bilimsel yetişkin eğitim programı, çocukların merkezde olduğu ve uygulamalarla devam eden 13 hafta 36 saat süren bir süreci kapsamaktadır.

               Ölçme değerlendirmenin eğitimin çok önemli bir bölümünü  oluşturduğu düşüncesindeyiz. Bu sebeple gerek okul içi yapılandırılmış gözlemler, gerekse öğretmenlerin etkinlik temelli yaptığı gözlemlerin verileri  toplanarak diğer ölçme araçlarıyla yapılan değerlendirmelerle bunların sonuçları bir araya getirilmektedir.  Daha sonra tüm bu veriler, öğrencinin gelişimi  için kullanılmakla birlikte belli aralıklarla düzenlenen bireysel veli toplantılarında  aileyle de paylaşılmaktadır. Nesnel bir ölçme değerlendirme süreci olmaza olmazımızdır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.