×

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİMİZ

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 47 saniye okuma süresine sahiptir.

Yükselen Uluslararası Ofisimizin sunduğu ayrıcalıkla tüm okullarımız Avrupa Birliği Projesi yürütürler. Sorumlu öğretmenlerimizin önderliğinde, öğrencilerimizin de katılımıyla yürütülen projelerimizin her birinin uluslararası ortakları bulunmaktadır. Hem ülkemiz hem dünyadaki problemlere etkin ve yaratıcı çözümler getirmek amacında olan E-twinning projelerimize katılım gösteren uluslararası ortaklarımız sayesinde hem dünyayı yakından takip etme hem de kültürel etkileşim içinde bulunma fırsatı yakalarız. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.