×

AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT PROJESİ

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

4. Sınıflar olarak başlattığımız bu projemizde öğrencilerimize kaynaklarımızı tasarruflu kullanmayı, yaparak yaşayarak bu davranışı kalıcı olarak kazanmalarını amaçlıyoruz. Projemizin başlangıcında her sınıfımız kendi içinde en fazla beş kişiden oluşan gruplarını oluşturdular. Oluşturduğumuz grupların isimleri belirlendi ve her grubun sözcüsü seçildi. İlk ay için ‘’Su faturasından nasıl tasarruf edebiliriz? ‘’ Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Gruplarımız kendi belirledikleri günlerde ve saatlerde toplantılarını yaptılar. Grup toplantılarında öğrencilerimiz birbirleriyle beyin fırtınası yaparak, örnek olaylardan bahsederek veya tasarruf için yapılması gerekenler hakkında akıl yürüterek bir çıkarımda bulunmaya çalışmaktadırlar. Toplantılarda alınan kararları her öğrencimiz evinde uygulayıp ekim ayında gelecek olan su faturası ile eylül ayında gelen su faturasını kıyaslayıp yaptıkları çalışmaların ne kadar işe yaradığını gözlemleyeceklerdir. Her ayın üçüncü haftasında yapacağımız genel toplantıda ise grup sözcülerimiz ne tür çalışmalar yaptıklarını tüm sınıf arkadaşlarına sunacaklardır. Projemiz sınıf öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımıyla oluşmaktadır. Öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal, sosyal yönden ve öz bakım becerilerinde gelişim göstermeleri beklenmektedir. Başlatmış olduğumuz bu projemiz ‘’yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel alması , öğrencilerimiz arasında iş birliği ve dayanışmayı artırması, topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemesi bakımından’’ okulumuzun bu ilkeleriyle de örtüşmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.