×

KURSLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

 

    Değerli Velimiz,

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde devam edecek olan kurslarımız formda belirtilmiştir.

KATILIM ESASLARI

 1. Kurslara katılımda gönüllülük esastır, öğrenciler katılmak zorunda değildir.
 2. Kurslarımız ilgi ve yetenek alanlarına göre belirlenmiştir. Öğrencimiz kursa yönlendirilirken mutlaka öğrencinin ilgi ve yeteneği göz önünde bulundurulmalıdır.
 3. Birden fazla kurs tercih edilebilmektedir.
 4. Kurslarda devam- devamsızlığa dikkat edilmeli, öğrencimiz keyfi devamsızlık yapmamalıdır.

*** Öğrencimizin gelmediği haftalardan da kurs ücreti alınacaktır.

*** Kurslarımız 4’er haftalık 3 dönem şeklinde yapılacak olup toplam 12 haftadır.

*** Kurs ödemelerimiz her dönemin başında peşin olarak muhasebeye yatırılacaktır.

 

KURS DÖNEMLERİMİZ

HAFTA SONU

HAFTA İÇİ

1.DÖNEM

2.DÖNEM

3.DÖNEM

1.DÖNEM

2.DÖNEM

3.DÖNEM

28 EYLÜL

26 EKİM

9 KASIM

14 ARALIK

21 ARALIK

11 OCAK

30 EYLÜL

21 EKİM

4 KASIM

2 ARALIK

9 ARALIK

6 OCAK

 

 1. Öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için okul kantinimiz açık tutulacak ve tost satışı yapılacaktır.
 2. Kurslarda öğrenci servisimiz olmayacak, ulaşım velimiz tarafından sağlanacaktır.
 3. 16-24 Kasım haftasında hafta içi ve hafta sonu kurslarımız yapılmayacaktır.
 4. 28 Ekim-1 Kasım, 30 Aralık-3 Ocak haftalarında hafta içi kurslarımız yapılmayacaktır.
 5. Veli toplantısı ve resmi tatil günlerinde kurslarımız yapılmamaktadır.

(Kurs haftaları, veli toplantı günleri ve resmi tatiller çıkartılarak hesaplanmıştır.)

 1. Hafta sonu kurslarımız 28 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 11 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir.
 2. Hafta içi kurslarımız 30 Eylül 2019 haftası başlayıp 6 Ocak 2020 haftası yapılacak olan kurslar ile sona erecektir.

 

OKUL İDARESİ

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.