×

YÜKSELEN KOLEJİ COVİD-19'A KARŞI KORUNMA STRATEJİK EYLEM PLANI

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

Personel İle İlgili Önlemler

 1. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmelidir.
 2. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.
 3. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır.
 4. Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.
 5. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.
 6. Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
 7. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
 8. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
 9. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
 10. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
 11. Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
 12. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
 13. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
 14. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
 15. Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalıdır.
 16. Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilmelidir.
 17. Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.
 18. Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

               Personel İle İlgili Önlemler

 1. Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalıdır.
 2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
 3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.
 4. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.
 5. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır.
 6. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

        Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

 1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalıdır.
 2. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

      Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi

 1. Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.
 2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenmelidir.
 3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.
 4. Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalıdır.

       Yemekhane/Kantin/Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler

 1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.
 2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır.
 3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalıdır.
 4. Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır.

                  Öğrenciler ile İlgili Önlemler

 1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.
 2. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.
 3. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
 4. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.
 5. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
 6. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.
 7. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
 8. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

        Ailelerin Alması Gereken Önlemler

 1. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
 2. Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
 3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.
 4. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.