×

ETWINNING PROJELERİMİZ VE SERTİFİKALARIMIZ

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 29 saniye okuma süresine sahiptir.

PROJE 1

Maths In Our Life

The project will be imlemented from January to April.By creating presentations, videos and inquiries about math content,students will learn to connect math with daily life(at home,at school,in shopping,in space,etc.) ;they will break their prejudice towards mathematics and increase the love of math.

 Proje Ocak'tan Nisan'a kadar uygulanacak.Matematik içeriği ile ilgili sunumlar, videolar ve sorgulamalar oluşturarak öğrenciler matematiği günlük yaşamla (evde, okulda, alışverişte, uzayda vb.) Birleştirmeyi öğrenecekler; matematiğe karşı önyargılarını ve matematik sevgisini artırmalarını sağlar.

Project Logo

Our Kahoot Competition

Our Zoom Meeting

Presentation of Our Project at Science Festival

 

PROJE 2

Math Phobia

Math Phobia is a real problem facing students and teachers in the world.Math teachers need to understand the causes and effects of math phobia as well as the ways to help students overcome it.There are many symptoms of math phobia including unwillingness to attempt maths problems,a fear of taking advanced math classes and being usually nervous when in math class…

Matematik fobisi, dünyadaki öğrencilerin ve öğretmenlerin karşı karşıya olduğu gerçek bir sorundur.Matematik öğretmenlerinin, matematik fobisinin nedenlerini ve etkilerini ve bunun üstesinden gelmelerine yardımcı olmanın yollarını anlamaları gerekir. Matematik fobisinin,isteksizlik,korku ve gerginlik gibi pek çok nedeni vardır…

Project Logo

Teamwork

Dissemination

" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">

" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">

" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">

 

PROJE 3

Online Moving Game (O.M.G)

Zeemaps

Checkout the map I created with ZeeMaps : Click!

Meetings

Logo and Poster Selection

We Are Active In Twinspace Forum

PROJE 4

H.E.L.P (Happy e-Learning People)

In today's pandemic and normal foreign language learning, learning by exposure to language significantly affects language education. In order to make language learning more active with a collaborative learning approach, we aim to help students acquire EU awareness and develop 21st century skills by integrating them into our lessons. Our project started operating in November 2020 and will continue until April 2021 with our 28 volunteer students and local and foreign partners.

Günümüzdeki pandemi ve normal zamandaki yabancı dil öğreniminde dile maruz kalarak öğrenme dil eğitimini önemli ölçüde  etkilemektedir. Öğrencilerin dile maruz kalarak öğrenmeleri adına teknolojiden Web 2.0 araçlarından ve uluslararası işbirliğinden faydalanarak, işbirlikçi öğrenme yaklaşımıyla dil öğrenimini daha aktif hale getirmek amacıyla öğrencilerde dil gelişimini desteklerken öğrencilerimize AB bilincini kazandırma ve derslerimize 21. yy becerilerini entegre ederek geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Projemiz Kasım 2020 de faaliyete geçmiş olup Nisan 2021 e kadar aktif halde 28 gönüllü öğrencimizle ve yerli- yabancı ortaklarımızla devam edecektir.

Ortaklarımızla ZeeMaps te yer işaretleme:

https://www.zeemaps.com/map?group=3988289

Projemizin Logosu ve seçim linki :

https://forms.gle/nbkvRwAGEUbxSKcX6

Projemizin Afişi ve seçim linki :

https://forms.gle/2dhmk3mh624Bwg6m9

Projedeki bütün öğrencilerin tanışması:

https://padlet.com/nagebal/m2xdx8ip4qldzsx3


ETwinning Sertifikalarımız

Öğretmenlerimiz kişişel gelişimleri için,sisteme tam olarak hakim olabilmek için ve öğrendiklerini de daha doğru yaygınlaştırabilmek için uzmanlarca verilen pek çok çevrim içi webinara katılmışlardır.

Our teachers have participated in many online webinars given by experts for their personal development, in order to fully master the system and to spread what they learned more accurately.

Bağlantılar

E-Twinning ana sayfasına gitmek için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.