×

Okulumuz Hakkında

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 1 saniye okuma süresine sahiptir.

dfdsfdfdf

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.