×

YUKO MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONSEYİ

Meksika, Bruni, Endonezya, Ürdün, Hindistan, Irak ve Pakistan'da katılımcıların yer aldığı YUKOMUN'20 başarıyla tamamlandı.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 58 saniye okuma süresine sahiptir.

Dünyanın dört bir yanından delegelerin katıldığı YUKOMUN'20 etkinliğimiz, 150 katılımcıyla 30 Ekim- 1 Kasım 2020 tarihleri arasında başarıyla tamamlanmıştır.

MUN NEDİR?

Açılımı Model Birleşmiş Milletlerdir. Eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır. MUN konferanslarının sonuç bildirgeleri tavsiye niteliğinde BM’ye gönderilmektedir.

Kazanımları Nelerdir?

  • Öğrencilerin İngilizce dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri gelişir.
  • Dünya meselelerine farklı bakış açıları ile bakarken, öğrencilerin genel kültür seviyeleri artar.
  • Öğrenciler araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma, liderlik, takım çalışması, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştirme imkânı bulurlar.
  • Böylece, öğrenciler özgüvenlerini arttırırlar.

Komitelerimiz

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  • Junior-WHO
  • Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN)
  • UNICEF
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (UN Climate Conference)
  • Kriz Komiteleri 

Yoğun ilgi gösterilen bu uluslararası programı online şekilde profesyonelce yürüten tüm akademik ekibimizi ( Aydın Genç ve Yeni Yaşam Yerleşkesi lise öğrencilerimizi) kutluyor, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.