×

YÜKSELENLER AVRUPA'YA AÇILIYOR!

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 7 saniye okuma süresine sahiptir.

Aydın Genç Yerleşkesi öğrencimiz Buse Nur Aykut, dünyada ilk 530'da yer alan Debrecen Üniversite'si Tıp Fakültesine kabul edilmiştir. Buse Nur, alacağı mavi diploma ile hem Avrupa'da hem Türkiye'de diplomasıyla denklik belgesi gerekmeden doktorluk yapabilecek. 

Bir diğer Aydın Genç Yerleşkesi öğrencimiz Derin Ceran ise 2021 dünya üniversite sıralamasına göre dünyada 601. sırada olan Macaristan Eötvös Lorand Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'ne kabul edilmiştir. Derin, mezun olduğunda alacağı mavi diploma ile ister Türkiye'de isterse Avrupa'da denklik şartı aranmadan iş hayatına başlayabilecek, ilk yıldan sonra Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de sınavsız geçiş yaparak eğitimine devam edebilecektir.

Yükselen Uluslararası Ofisi ile Dünya Yükselen'e Küçük!

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.