×

YÜKSELEN ORTAOKULLARI NELER SUNAR?

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 49 saniye okuma süresine sahiptir.

Başarımızın Sırrı

Yükselen’in sadece Ankara’da değil, Türkiye’de kanıtlanmış olan akademik başarısının en önemli anahtarlarından biri öğrencilerini yakından ve düzenli takip etmesidir. Öğrencilerimiz, Türkiye genelini kapsayan sınavlar da dahil olmak üzere her ay değerlendirilir. Sınavlar sonrasında eksik kazanımlar doğrultusunda öğrenciler bireysel etütler ve ödevlendirmelerle desteklenir.

Online ve Yüz Yüze Eğitim

2015 yılından beri tüm öğretmenleri ve öğrencileri aktif şekilde Microsoft 365 ürünlerini kullanan Türkiye’deki ilk okul olmamızın verdiği avantajla pandemi nedeniyle okulların kapandığı ilk haftayı takiben ana sınıfından liseye kadar tüm Yükselen Eğitim Kurumlarında online eğitim sürecine aksama olmaksızın başarıyla geçilmiştir. Yanı sıra öğrencilerimize hem yüz yüze hem online eğitim olanağı sunabildiğimiz teknolojik altyapımız mevcuttur.

Tek Başımıza Yeteriz

Eğitim sistemimiz, öğrencilerimizin herhangi bir özel ders almasına veya özel kursa gitmesine gerek duymadan gerekli desteğin sağlanması ve bu desteğin de ek bir eğitim ücreti talep edilmeden okul tarafından gerçekleştirilmesi üzerine kurulmuştur.

Birebir Danışmanlık

8. sınıf her bir öğrencimiz için atanan danışman öğretmenlerimiz, sınav yolculuğunda hem akademik hem psikolojik anlamda öğrencilerimize koçluk ederler. Sınava hazırlık yılı boyunca, danışman öğretmenlerimiz, öğrenciyle, veli ile, öğrencinin dersine giren öğretmenlerle görüşerek gelişimi takip eder. Öğrencinin sınav sonuçlarına göre bireysel olarak çalışma programı hazırlar.

Alışkanları Yönetiriz

Her dönemin başında, öğrencilerimizin yazın rehavetini atması, disiplinli şekilde eğitim öğretim dönemine hazır olması, ödev yapma ve verimli çalışma bilincinde olması adına akşam ders çalışma saatleri düzenleriz.

Velimiz Ailemiz

Okulumuzda açıklık ve dürüstlük ilkesi olmazsa olmazımızdır. Velilerimiz, öğrencilerimiz hakkında düzenli ve doğru şekilde bilgilendirilir; onların geri bildirimleri hassasiyetle dinlenir. Öğrencinin desteklenmesi gereken durumlara, veliyle iş birliği içinde çözüm odaklı yaklaşılır.

Level Up Dil Programı

Yükselen Level Up İngilizce Programı, dil öğretmenin ötesinde 21 yy. becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmış özgün bir programdır. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar devam eden bu bütünleşmiş programla öğrencilerimizin hem günlük hayatta hem de profesyonel ve akademik alanda İngilizceye yazım ve konuşma dilinde hakim olması amaçlanır.

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzun ikinci yabancı dili olan Almanca derslerinde de dili öğretmenin ötesinde öğrencilerimize vizyon katmak amaçlanır. Yıl içerisinde yapılan proje ve yarışmalarla öğrencilerin bu dilin önemini kavraması ve kullanarak öğrenmesi amaçlanır. 

Değerlerine Bağlı Yükselenler

Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, insani değerlere bağlı şekilde büyümesi, kültürüyle harmanlanması, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olması en önemli ilkelerimizdendir. Bu nedenle tüm milli bayramlarımızı coşkuyla kutlar, her öğrencimizin bu kutlamalarda görev almasını önemseriz. Değerler eğitimimiz ise tüm ilkokul kademelerinde, “Psikolojik Rehberlik Danışman”larımız tarafından yıl boyunca verilir.

Geleceğe Hazır Yükselenler

2015 yılından itibaren dünyanın değişen ve gelişen dinamikleri doğrultusunda ana sınıfından itibaren tüm kademelerde kodlama dersleri veren Türkiye’deki ilk ve tek okul olmanın haklı gururu içindeyiz. Tamamen Yükselen’e özgü bir müfredatla hazırlanan “Robotik ve Kodlama Programı”mız ile öğrencilerimiz olması gereken teknolojik okuryazarlık seviyesine ulaşır.

Yaratıcı Yazma ve Eleştirel Okuma Eğitimi

Okumak, Yükselen’de bir zorunluluk değil alışkanlıktır. “Farklılığımız Okuyan Çocuklarımız” projesi kapsamında yapılan birçok etkinlikle pekiştirdiğimiz okuma alışkanlığının yanı sıra kitaplar üzerine yapılan eleştirel okuma saatleriyle öğrencilerimizi; dinlemeleri, sorgulamaları ve anlamaları için teşvik ederiz. Yaratıcı yazma saatleri ise öğrencilerimizin yazmayı sevmesi üzerine kuruludur.

Sanatla Yükseleniz

Bilimi sanatla harmanlamanın önemine inanan bir kurum olarak “Yükselen Sanat Gecesi”, “Tiyatro ve Şiir Dinletisi”, “Yazar ve Sanatçı Söyleşileri” gelenekselleşmiş faaliyetlerimizdendir.

Kulüplerimiz

Müzik, tiyatro, İngilizce drama, Almanca, resim, fotoğrafçılık, dans, aşçılık, yaşam becerileri, takı tasarım, eko-okul, bilim ve deney, çocuk oyunları, origami, satranç, hayvanları koruma, işaret dili kulübü, stem kulübü, yaratıcı yazarlık, basketbol, voleybol, futsal, robotik kodlama,  kulübü gibi her yıl yenilerini eklediğimiz öğrendiğimiz, eğlendiğimiz kulüplerimizle öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde gelişmelerine olanak tanırız.

JMUN

Junior MUN, üniversite ve lise kademelerinde uygulanan Model Birleşmiş Milletler Etkinlikleri’nin bir alt versiyonudur. Bu etkinlikle öğrencilerimiz dünya meselelerini anlama, araştırma ve onlara çözüm getirme fırsatı bulur. Tamamen İngilizce gerçekleşen bu etkinlikte, öğrencilerin dil gelişiminin yanı sıra entelektüel bilgi birikimlerini artırma ve sosyal becerilerini güçlendirme amaçlanır.

Yükselen Uluslararası Ofisi

Yükselenlerimizin ufkunu genişletme misyonuyla kurulan Yükselen International Office, dünya çapında akredite üniversitelerle imzaladığı değişim programı anlaşmaları ve Avrupa Birliği projeleriyle geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Yaz okullarından, eğitim gezilerine, lise öğrenci değişim programlarından, yurt dışı üniversite eğitimine kadar birçok konuda öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz ofisimiz, velilerle bire bir görüşmeler yaparak öğrencimiz için en uygun programı sunma hedefini taşır. 

 

Kurumumuz hakkında daha detaylı bilgi için bizi arayabilir ya da formu doldurabilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.