×

2020-2021 İNDİRİM POLİTİKAMIZ

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 6 saniye okuma süresine sahiptir.

Değerli Velimiz,

Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği 2020-2021 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak eğitim ve öğretim hizmetlerindeki KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür. Yemek hizmetlerindeki KDV oranı ise 31.12.2020 tarihine kadar %8’den %1’e düşürülmüştür. Bu tarihten sonra yeni bir karar çıkmazsa KDV oranı %8 olarak sadece yemek ücretlerine yansıtılacaktır. Servis hizmetlerinin KDV oranında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Bu karar doğrultusunda, içeriğinde “eğitim ve yemek” hizmeti bulunan sözleşmelerimiz tekrar incelenmiş ve ödemeler yeni KDV oranları dikkate alınarak güncelleştirilmiştir. KDV farkından doğan indirimler sözleşmelerinize yansıtılmıştır. Oluşan yeni ödeme planları, e-faturaların gönderildiği e-posta adreslerinize 28.09.2020 Pazartesi gününden itibaren iletilecektir.

Kurumumuz, MEB’in uzaktan eğitime başlanacağını duyurduğu günlerde, eğitim ve öğretim ücretinden %10 indirim yapacağını daha önce duyurmuştu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde “Covid-19 Pandemisi” nedeniyle okulların yüz yüze eğitim öğretime açılıp açılmayacağı ya da açılacak ise ne zaman ve ne kadar süre ile açılacağı bugünden bilinmediği için “servis ve yemek” bedellerinin hangi oranda eksik tahsil edileceği ve uzaktan eğitim kapsamında eğitim bedelinden yapılacak %10’luk indirimin hangi tutarda yansıtılacağı belirlenememektedir. Bu nedenle kullanılmayan servis, yemek ve uzaktan yapılan eğitim hizmetlerindeki indirimler her yarıyılın sonunda, ilgili yarıyıl boyunca okulun yüz yüze ve uzaktan (online) işlenmiş gün sayıları üzerinden hesaplanacaktır. Yapılan hesaplamalar ilk yarıyıl için şubat, ikinci yarıyıl için temmuz ayındaki ödemelere yansıtılacaktır. Dileyen velilerimiz iade tutarlarını, şubat ayından sonra sıradaki taksitlerinden düşürerek bu tutarda eksik ödeme yapabilir. Dileyen velilerimiz de bu tutarı, ocak ayı peşin ya da erken taksit indirimli kampanyası dahilinde peşinat olarak saydırıp sonraki yıl sözleşmelerini indirimli olarak yapabilir.

2020-2021 eğitim öğretim dönemi sözleşme bedelini peşin olarak ödemiş velilerimiz, KDV indirim tutarlarını nakit olarak iade alabilecekleri gibi bu tutarı, aralık ayı peşin indirimi kampanyası dahilinde peşinat olarak da saydırabileceklerdir. Bu konudaki tercihler, ilgili velilere SMS yoluyla iletilecek elektronik form aracılığıyla alınacaktır.

 

2020-2021 eğitim öğretim dönemi sözleşme bedelini, erken taksit ödemesi modeliyle ödemeye devam eden velilerimiz; KDV indirimi yapılmış yeni ödeme planlarına göre ödemelerine devam edeceklerdir. Ayrıca böyle ödeme yapan velilerimiz; her yarıyıl sonunda yapılacak hesaplamalara göre servis, yemek ve uzaktan eğitim indirimlerinden doğacak iade bedellerini, sonraki yıl sözleşmelerinde peşinat olarak saydırıp indirimli sözleşme yapabilirler. İsterlerse de bu bedelleri takip eden sıradaki taksitlerine saydırabilirler.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde okulların 13 Mart 2020 itibarıyla yüz yüze eğitime ara vermesi üzerine dönem sonuna kadar 65 gün boyunca servis ve yemek hizmeti verilememiştir. Bu verilemeyen hizmetlerin bedeli 50 gün üzerinden sizlere iade edilmişti. Kalan 15 gün ise yeni dönem öncesinde yapılacak yüz yüze telafi eğitimi sürecinde verilecek hizmet olarak düşünüldüğünden iade edilememişti. Fakat yüz yüze telafi eğitimleri MEB kararıyla yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılmıştır. Diğer kademelerin telafi eğitimleri ise bu karar doğrultusunda uzaktan (online) yapılmıştır. Bu nedenle 8 ve 12. sınıfların dışındaki sınıfların velilerine geçen dönemden kalan 15 günlük yemek ve servis iadesi, cari hesaplarına 28.09.2020 Pazartesi gününden itibaren yansıtılacak olup sıradaki ödenmemiş ilk taksitten mahsup edilecektir.

Değerli velilerimiz, yaşadığımız pandemi süreci, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de ekonomik ve sosyal yönlerden ciddi oranda etkilemiştir. Bu olumsuzluklar en fazla sağlık ve eğitim alanlarında etkisini göstermiş, gelecek nesillerin eğitim ve öğretimi tüm uluslar için başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Eğitim alanında faaliyet gösteren birçok kurum, bu süreçten olumsuz etkilenip ekonomik zorluk yaşayarak ya kapanmış ya da kapanma noktasına gelmiş durumdadır. Yükselen Eğitim Kurumları olarak bizler, bu zorlu süreçte sadece yetiştirdiğimiz nesillerin eğitim kalitesine odaklandık ve bu yılın kayıp yıl olmaması için her zamankinden fazla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Uzaktan eğitim dönemi için eğitim bedelinden yaptığımız %10’luk indirime ilave olarak devlet tarafından yapılmış KDV indiriminin de siz fedakâr velilerimizin taşıdığı yükü biraz olsun hafifleteceğini umuyoruz. Ayrıca dönemin büyük oranda uzaktan eğitim ile geçmesi halinde, ödenmeyecek servis ve yemek bedelleri de yıllık olarak ciddi bir yekun tutacak olup yine bu katkıya ilave olacaktır.

Öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile büyük bir aile olan “Yükselen Ailesi” olarak bu zamanları karşılıklı empati, anlayış ve destekle aşacağımıza inanıyor; selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

YÜKSELEN EĞİTİM KURUMLARI

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.