×

OKULA DÖNÜŞ EYLEM PLANI

0%
*Bu yazı tahmini 17 dakika 57 saniye okuma süresine sahiptir.

Sayın Velilerimiz, Sevgili Yükselenler ve Yükselen Ailesinin Değerli Üyeleri; 

Yaşamış olduğumuz, daha önce deneyimlemediğimiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan bu zorlu süreçte, yeni normal yaşama uyum sağlamak için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz.

Sayın Velilerimiz, her zamankinden farklı olarak yaşayacağımız bu eğitim sürecinde hepimize görevler düşmekte. En kıymetlilerimiz, yavrularımız için bizler okulda, sizler okul dışı zamanlarda olabilecek en dikkatli özenli uygulamalarla, bu süreci sağlıkla atlatmaya çalışacağız. Bu amaçla sağlığı tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri karşılıklı olarak alacağız.

Böylece çok özlediğimiz çocuklarımız çok özledikleri okullarında güvenle ve sağlıkla eğitim öğretime devam edebileceklerdir. Bu anlamda göstereceğiniz özenden ve katkılarınızdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederiz.

Saygı ve Sevgilerimizle.

Okul Öncesi ve Eğitim Süresince Alınacak Tedbirler

Yıl boyunca Covıd-19' a karşı tedbirleri saptamak ve oluşabilecek değişiklikleri uygulamaya almak üzere Sağlık Takip ve Psikoloji Müdahale Birimi kurulmuştur.  

Okullar açıldıktan sonra velilere, özel hazırlanmış ‘’Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’’ iki nüsha halinde imzalatılarak biri velilere verilmek üzere planlanmıştır. Taahhütnamede, ‘’Çocuğun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonları hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Covıd-19 tanısı olan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğu okula getirmeyeceğime ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim’’ ibareleri yer almaktadır.

Binalarda temizlik ve dezenfeksiyon gereken alanlar belirlenmiş ve ilgili personeller bu alanlarda T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerle nasıl ve hangi sıklıkla uygulama yapacağı konusunda bilgilendirilmişlerdir.

Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi)
ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği planlanmıştır. 

Personelin her sabah girişte temassız ateş ölçer ile ateş ölçüleri belirlenip kaydedilmektedir.

Tüm çalışanlar okuldaki tüm hizmet alanlarında maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralına dikkat edilmesi konusunda uyarılmıştır. Maskeler düzenli aralıklarla değiştirilip her değişim sırasında el antiseptiği ile ellerin ovalanması veya su ve sabunla en az 20 sn. yıkamaları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Her zaman olduğu gibi personelin okul içinde üniforma giymeye devam etmeleri sağlanmıştır.

Bu kurallar dâhilinde:

 • Fiziksel mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmiştir.
 • Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) ile öğrencilerinin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır.
 • Ortak kullanım alanlarında, aynı malzemelerin olduğu(maske, el antiseptiği, ıslak mendil vb.) hijyen istasyonları oluşturulmuştur.
 • Asansörlerde fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak (kişi sayısı sınırlandırılıp) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları bilgilendirme tabelaları asılmıştır. 
 • Koridorlarda ortak kullanım alanlarında su sebilleri kaldırılmıştır. Tüm su sebili ve çay-kahve makineleri kaldırıldığı için öğrenci ve tüm çalışanlar kişisel mataralı içeceklerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • Faaliyetlerde kullanılan tüm eğitim araç ve gereçleri her akşam sağlığa uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmeleri sağlanacaktır.
 • Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır ve düzenli olarak 60 derecede yıkanacaktır.  
 • Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılacaktır. 
 • Sınıf çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır.
 • Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilecektir. Toplantılar online olarak yapılacaktır.
 • Bayrak törenleri sınıflarda düzenlenecektir.
 • Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken fiziksel mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmuştur.
 • Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne ve büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması gerekmektedir. Okula giriş /çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacaktır. Salgın döneminde mümkünse veliler bina içine kabul edilmeyecektir.
 • Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenip il müdürlüklerine bildirilecektir.    
 • 15 Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
 • Okul revirlerimiz yaşanabilecek durumlara karşı hazır hale getirilmiştir.
 • Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınıp uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacaktır.
 • Covıd-19 vakası olması durumunda o sınıf boşaltılacak, 24 saat süre ile havalandırılacak dezenfekte edilip boş tutulması sağlanacak.  
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen, Covıd-19 tanısı olan veya temaslısı olan öğretmen ve öğrenci ya da çalışanlar maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilerek ve hasta öğrenci izolasyon odasında dinlenmeye alınacaktır. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilerek durumları takip edilecektir.
 • Okulun ilk haftasında ki başlangıç derslerinde öğrencilere Covıd-19 ‘ un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecektir.
 • Oyunlarla, hikâye kitapları ile ve videolarla, fiziksel mesafe ve hijyen hakkında eğitim verilip, yeni normal hayata uyumla ilgili oryantasyon programı düzenlenecektir.
 • ‘Psikososyal Müdahale Birimi’ tarafından oluşturulan yol haritaları çerçevesinde psikolojik ve eğitsel destek sağlanarak ‘Covıd-19 Korunma’ ve ‘Hijyen Eğitimi’ akademik programın bir parçası haline getirilecektir.
 •  Okula girişte öğrenciler termal kamera önünden geçtikten sonra elleri dezenfekte edilecektir.
 • Ateşi olan öğrenciler ve çalışanlar okula kabul edilmeyecektir.
 • Tüm öğrenci ve çalışanlarımız okul içerisinde maske takmak zorundadır.
 • Öğrenciler gün boyu aynı sınıfta ve hep aynı sırada oturmalıdır.
 • Öğrencilerin günlük grup etkinlikleri hep aynı grup ile yapılmalıdır.    
 • Laboratuvar gibi ortak kullanım alanlarına gitmek zorunlu ise, her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri planlanmıştır. 
 • Yüzme havuzları ve spor salonunun kullanımı ile ilgili alınacak tedbirler için Bakanlık tarafından yayınlanacak yönerge beklenmektedir.
 • Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla, okula giriş çıkışları, ders araları, teneffüsler ve yemek saatleri sınıflar sıraya konularak düzenlenmiştir..
 • Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilip öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilemeyecektir.
 • Öğrencilerin aralarında kesinlikle yiyecek içecek paylaşımına izin verilmeyecektir.  
 • Ana sınıflarında oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak bulundurmaya özen gösterilmelidir. Temizlik sağlanamayacak pelüş ve tüylü oyuncaklar kullanılmamamladır. Öğrenci/ personel arasında dokunma, sarılma, vb. fiziksel temasın engellenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Çantaların sıklıkla yıkanmaları sağlanmalı, ana sınıfı ve birinci sınıf için yedek kıyafet dışında okula bir şey kabul edilmemelidir.
 • Çocukların tüm eşyaları çantasında gidip gelmelidir, bütün eşyalar evde dezenfekte edilerek gönderilmelidir (ayakkabı dahil).
 • Çocukların çantalarının bölmelerine kirli kıyafetlerini koymaları için tek kullanımlık poşetler bulundurulmalıdır.
 • Yemekten önce ve sonra tüm öğrencilerin ellerini kurallara uygun yıkayıp kurutmaları sağlanacaktır. Yemekhanede her bir sınıf kademesi için ayarlanan saatlerde yemeğe giden öğrenciler, zemindeki fiziksel mesafe hatırlatıcı bantları takip ederek sırasında ilerleyecek ve yemeğini alacaktır.

 Ailelerin Alması Gereken Önlemler

 • Velilere ‘Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’ iki nüsha halinde imzalatılarak bir nüshası velilere verilecektir.
 • Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
 • Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.
 • Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

 

Yemekhane Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler

 • Temizlik ve gıda maddelerinin tedarik edilmesi konusunda yaşanabilecek herhangi bir kısıntı oluşmasına karşı yemek fabrikamızda gerekli stok çalışmaları yapılmıştır.
 • Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanında her masada çapraz, iki kişi oturacak ve fiziksel mesafe korunacak şekilde masa düzeni ayarlanmıştır.
 •  Öğrencilerin yemekten önce ve sonra ellerini su ve deterjanla en az 20 sn. yıkayıp kurutmaları sağlanacaktır.
 • Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeleri, öğrencilerin aynı masada ve aynı yerde oturmaları sağlanacaktır.
 • Masalarda baharat, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasına başlanmıştır.
 • Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmaktadır.
 • Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla endüstriyel makinalarda yüksek ısıda yıkanarak ve sonraki kullanıma kadar temiz bir ortamda muhafaza edilir.

 

Servislerde Alınacak Önlemler 

 • Servis şoförleri, Covıd-19 hakkında bilgilendirilmelidir. Öncelikle şoförler kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek araç içinde mutlaka maske kullanmalıdır.
 • Her servis öncesi ve sonrası servis araçlarının, özellikle sık temas edilen yüzeyler başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır.
 • Araç içinde Covıd-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı, şoför ve yolcuların bu kurullara uyulması sağlanmalıdır.
 • Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. 
 • Serviste öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanmalıdır.

 

Giysi Satış Noktası İle İlgili Düzenleme

 • Okul mağazalarında hijyen ve mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alınıp gerekli uyarı afişleri bulundurulmalıdır. 
 • İlgili personel okul içinde özel kıyafet giyip sürekli maske kullanmalı ve el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır.
 • Mağaza satışında temassız ödeme tercih edilmeli veya temaslı ödemelerde her kullanım öncesi el antiseptiği ile el hijyeni sağlanmalı.
 • Prova odaları her denemeden sonra temizlenip havalandırılmalı iki prova arası 10 dk. beklenmelidir. Deneme kıyafetleri ayrı tutulup hijyenleri sağlanmalıdır.
 • Satışlar randevu usulü ile yapılarak kalabalıklar önlenmelidir.
 • Prova odasına giriş ve çıkışta eller antiseptik ile ovulmalı ve maske kullanımına devam edilmeli.

 

            Maske Kullanımı

 • Eller uygun olarak yıkandıktan veya el antiseptiği ile ovalandıktan sonra maskeye dokunulup takılmalıdır. 
 • Maskenin temiz ve hasarsız olduğundan ve yüze tam olarak oturduğundan emin olunmalıdır. Nefes alındığından kenardan sızıntı olmamalıdır.
 • Maske nemlendiğinde veya uzun takıldığında değiştirilmeli ve tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Sonrasında eller yeniden usulüne uygun yıkanmalı veya antiseptik ile ovalanmalıdır.

 

Ellerin Su ve Sabun ile Yıkanması

Elleri su ile ıslattıktan sonra yeterince sabunlayıp elin tüm yüzeylerinin sabunla kaplanması sağlanır. Elin içi, arkası, tırnakların içi, başparmak ve bilekler ovularak en az 20 sn. sabunlanır bu arada yaşam kaynağımız olan suyu boşa akıtmamak için musluk uygun olarak kapatılıp durularken tekrar açılarak akan su ile iyice durulanır. Daha sonra temiz bir havlu ile veya kâğıt havlu ile iyice kurulanır.

 

El Antiseptiği Uygulaması

T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı herhangi bir el antiseptiği veya en az %60 alkol içeren kolonya ellere dökülerek aynı sabunlama tekniği gibi elin her noktasına değecek şekilde eller ovalanarak havlu ve benzeri kullanmadan kuruması sağlanır. 

Ellerin uygun olarak yıkanması antiseptik ya da kolonya kullanımından daha önemlidir. Çünkü alkol korona virüsü öldürse bile diğer mikropların bazılarında etkili değildir. Ancak dışarıdaysak el antiseptiği daha güvenlidir.

 

              Sevgili Yükselen Ailesi, çocuklarımız bize emanet. El birliği ile bugünleri de sağlık, huzur ve başarıyla en kısa sürede atlatacağız. Çocuklarımızın okulumuzu kahkalarıyla şenlendireceği günü iple çekiyoruz. Sağlıklı günler dileriz,

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.