Yükselen Anaokulları Neler Sunar?

Hayatta her büyük başarı bir kıvılcımla başlar. Yükselenli her çocuk içindeki potansiyelin ortaya çıkması için gerekli zamanı, sabrı, çabayı ve en önemlisi de sevgiyi hak eder. Bizler ise bu potansiyeli ortaya çıkarır kıvılcımdan ülkeyi aydınlatacak alevler yaratırız.

Hangi Yerleşkelerde Var?

Yüko Anaokulu
Aydın Genç Yerleşkesi
Zirve Yerleşkesi
Yeni Yaşam Yerleşkesi

Okul öncesi eğitimi; özgüven ve öğrenme merakının perçinlendiği, dil ve düşünme becerilerinin geliştirildiği, toplumsal değerlerin kazandırıldığı, insanın hayatı boyunca izlerini taşıdığı hazine değerinde yılları kapsar.

Bu yılların öneminin bilinciyle, Yükselen Kıvılcımlar Programı dünyada önde gelen yetkin okul öncesi programlarının incelenmesi sonucu, 21. yy becerileri gözetilerek Yükselen tecrübesiyle harmanlanmış özgün, eklektik bir programdır.

Yükselen Kıvılcımlar Okul Öncesi Eğitim Programı

Hayatta her büyük başarı bir kıvılcımla başlar. Yükselenli her çocuk içindeki potansiyelin ortaya çıkması için gerekli zamanı, sabrı, çabayı ve en önemlisi de sevgiyi hak eder. Bizler ise bu potansiyeli ortaya çıkarır kıvılcımdan ülkeyi aydınlatacak alevler yaratırız.

Okul Öncesi Eğitimi Hayat Boyu İz Bırakır

Okul öncesi eğitimi; özgüven ve öğrenme merakının perçinlendiği, dil ve düşünme becerilerinin geliştirildiği, toplumsal değerlerin kazandırıldığı, insanın hayatı boyunca izlerini taşıdığı hazine değerinde yılları kapsar.

Bilimsel araştırmalara göre okul öncesi eğitimin katma değeri 1’e 7 iken, üniversite çağında bu 1’e 1’e iner. Yeterince donanımlı bir okul öncesi süreci 6 yaşındaki bir öğrenene, yaşıtlarına göre 30 milyon kelimelik fark attırır.

Bu yılların öneminin bilinciyle, Yükselen Kıvılcımlar Programı dünyada önde gelen yetkin okul öncesi programlarının incelenmesi sonucu, 21. yy becerileri gözetilerek Yükselen tecrübesiyle harmanlanmış özgün, eklektik bir programdır.

Yükselen Kıvılcımlar Programı;

Öğrenmeyi seven, kendine güvenen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluk alabilen, doğaya, insana, farklılıklara saygılı ve topluma katkıda bulunacak Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 • Bireysel beceri ve farklılıkları gözetir.
 • Adım adım yol göstermek yerine “MERAK”ın teşvik edildiği, öğrenciyi kendi kendine keşfetmeye iten, interaktif ve disiplinler arası atölyeler kullanır.
 • Etkileşimli öğrenme ortamlarında öğretmenin öğretici değil rehber olması ve öğrenmeyi öğretmesini temel alır.
 • Ezberle değil; yaparak, deneyerek, yaşayarak ve en önemlisi de eğlenerek öğreneceği fırsatlar sunan oyun ile yapılandırılmış aktivitelerle desteklenir.
 • İlkokula hazırlık adına gerekli motor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel becerilerinin gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, yaşam/öz bakım 
 • Becerilerinin kazandırılmasını sağlayacak deneyimler sunar.

Yükselen Anaokulu Öğrencilerinin Gününün Yarısı İngilizce ile Geçer

Level Up İngilizce Dil Eğitim Programımız doğrultusunda Yükselen anaokulu öğrencilerinin gününün yarısı İngilizce ile geçer. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar devam eden bu entegre programla öğrencilerimizin hem günlük hayatta hem de profesyonel ve akademik alanda İngilizce’ye yazım ve konuşma dilinde hâkim olması amaçlanır. İngilizce derslerimizde “Target Language Öğretim Metodu” uygulanır. “Hedef Dilin Kullanımı Metodu” olarak da bilinen bu sistemde, öğrencilerimiz haftada 20 ders saati boyunca eğlenceli ve dinamik dil etkinlikleri ve atölyeleri ile İngilizce’ye işitsel, duyusal ve görsel şekilde maruz kalır. Öğrencilerimiz zenginleştirilmiş materyallerle duyduklarını anlamlandırmaya başlar ve sonraki süreçte kendi söylemek istediklerini edindiği bilgilerle ifade etmeye başlarlar. Bu evre sabırla takip edilmesi, ciddiyetle desteklenmesi gereken zorlu ama bir o kadar da işlevsel bir süreçtir.

Level Up İngilizce Programı Dil Öğretmenin Ötesinde 21. yy Becerilerini Katmayı Amaçlar

Yükselen Level Up İngilizce Programı, dil öğretmenin ötesinde 21 yy. becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla dizayn edilmiş özgün bir programdır. Oyun ile öğrenmeyi harmanladığımız, öğrencilerimizin fark etmeden dili edindiği atölyelerimiz şunlardır;

 • Drama Atölyesi – Junior Broadway
 • Yaşam Becerileri Atölyesi – Life 101
 • Fen ve Teknoloji Atölyesi– Newton’s Apple
 • Oyun Atölyesi– Play Right
 • Mutfak Atölyesi– Baby Chef

Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz; araştırma, sorgulama, üretme ve topluluk önünde konuşma gibi birçok 21. yy becerisini edinme fırsatı yakalar.

Yükselenler Sayılarla Arkadaş Olur, Harflere Dokunur, Doğayı Hisseder

Türkçe dil etkinlikleri, sayı farkındalığı, yabancı dil gibi günlük programda mutlaka bulunan temel derslerimiz dışında satranç, müzik ve ritim, bilişim ve kodlama, spor ve hareket eğitimi ve görsel sanatlar gibi yan branş derslerimiz bulunmaktadır. Tüm derslerimizin her bir öğrencimizin maksimum katılımıyla işlenmesi için kullanılan etkinlikler ve materyaller, çocuklarımızın gelişim özellikleri ve yaşları dikkate alınarak özenle seçilir. 5 duyuyu harekete geçirmek amacıyla kullanılan duyu materyalleri, günlük yaşam materyalleri, dil gelişimini destekleme amaçlı materyaller ve matematik gelişimini destekleme amaçlı materyaller bunlardan bazılarıdır.

Çocuklarımız matematiğe oyunla merhaba der, ses farkındalığını bedenleriyle uyguladıkları etkinliklerle kazanır, doğayı kirlenerek keşfeder, yaşamı drama ederek anlar, sanatı deneyimleyerek yaşar.

Kıvılcımı Aleve Dönüştüren Atölyeler

Her çocuğun içinde var olduğuna inandığımız o kıvılcımı büyüten en önemli araçlarımızdan biri de atölye çalışmalarımızdır.

 • Çocuk Edebiyatı Atölyesi
 • Müze Okuryazarlığı Atölyesi
 • Merak ve Keşif Atölyesi
 • Yaratıcı Tasarım Atölyesi
 • Oyun ve Drama Atölyesi
 • Yaşam Becerileri Atölyesi
 • P4C Çocuklarla Felsefe Atölyesi
 • Bilim Çocuk Atölyesi
 • Mutfak Atölyesi
 • Tiyatro ve Sinema Atölyesi

Kurumumuz hakkında daha detaylı bilgi için

Scroll to Top