Yükselen Anadolu ve Fen Liseleri Neler Sunar?

Yükselen Fen ve Anadolu lisesi son 5 yılda, üniversite sınavlarında 1 Ankara 1.liği, 2 Türkiye 1.liği ve sayısız Türkiye derecesi elde eden tek lise olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Hangi Yerleşkelerde Var?

Yüko Anaokulu
Aydın Genç Yerleşkesi
Zirve Yerleşkesi
Yeni Yaşam Yerleşkesi

Tecrübeyle geliştirilen ve yeni nesil sınav sistemlerine göre her yıl yenilenen kendimize özgü Yükselen Akademik Başarı Programımız ile her öğrencimiz yakından takip edilir, doğru zamanda doğru şekilde yönlendirilir.

Öğrencilerimizin dünyayı takip edebilen, araştıran ve sorgulayabilen öğrenciler olabilmesi için ortaokullarımızda Level Up İngilizce Programı ve Unterwegs Almanca Programı uygulanmaktadır. Dili bir araç olarak kullandırmayı ve 21. yy becerilerini kazandırmayı amaçlayan bu programlar ile öğrencilerimiz proje bazlı öğrenme eğitim modeli ile kendi sınırlarını zorlar.

Başarımızın Sırrı
Yükselenin sadece Ankara’da değil Türkiye’de kanıtlanmış olan akademik başarısının en önemli anahtarlarından biri, öğrencilerini yakından takip etmesidir. Öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren yeni nesil ve beceri temelli sorularla bilgiyi öğrenmenin ötesinde yorumlamayı ve kullanmayı öğrenir. Bizlere özgü ölçme ve değerlendirme programımız ile konu kazanımlarının yanı sıra, beceri kazanımları da analitik yöntemlerle analiz edilmektedir. Okul içi ve Türkiye genelinde yapılan denemeler doğrultusunda, öğrencilerimiz gerektiğinde etütler ve ödevlendirmelerle desteklenir. 

Tek Başımıza Yeteriz
Eğitim sistemimiz, öğrencilerimizin herhangi bir özel ders almasına veya özel kursa gitmesine gerek duymadan gerekli desteğin sağlanması üzerine kurulmuştur. Hafta içi ve hafta sonu akademik destek kursları ile sınav hazırlığı profesyonelce yürütülür.

Yükselen PDR Programı
Okulumuzda verilen eğitim öğretim programlarının rehberlik çalışmaları ile desteklenmesi öğrencilerimizin gücüne güç katar. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hem sosyal hem akademik alanlarda başarılı olmaları, ne istediğini bilen, hayata hazır bireyler olarak yetişmeleri adına onları bireysel, eğitsel ve mesleki gelişimler doğrultusunda uygun program ve yaklaşımlarla destekleriz. Bireysel veya grupla danışmanlık, mesleki rehberlik, tercih danışmanlığı, kariyer planlama danışmanlığı, ailelere yönelik eğitimler ve danışmanlık çalışmaları ile hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanındayız.

Online ve Yüz Yüze Eğitim
2015 yılından beri tüm öğretmenleri ve öğrencileri aktif şekilde Microsoft 365 ürünlerini kullanan Türkiye’deki ilk okul olmamızın verdiği avantajla pandemi nedeniyle okulların kapandığı ilk haftayı takiben ana sınıfından liseye kadar tüm Yükselen Eğitim Kurumlarında online eğitim sürecine aksama olmaksızın başarıyla geçilmiştir. Yanı sıra öğrencilerimize aynı anda hem online hem yüz yüze eğitim olanağı sunabildiğimiz teknolojik altyapımız mevcuttur.

Birebir Danışmanlık
12. sınıf her bir öğrencimiz için atanan danışman öğretmenlerimiz, sınav yolculuğunda hem akademik hem psikolojik anlamda öğrencilerimize koçluk ederler. Sınava hazırlık yılı boyunca, danışman öğretmenlerimiz, öğrenciyle, veli ile, öğrencinin dersine giren öğretmenlerle görüşerek gelişimi takip eder. Öğrencinin sınav sonuçlarına göre bireysel olarak çalışma programı hazırlar.

Alışkanlıkları Yönetiriz
Her dönemin başında, sınav grubu öğrencilerimizin yazın rehavetini atması, disiplinli şekilde eğitim öğretim dönemine hazır olması, ödev yapma ve verimli çalışma bilincinde olması adına akşam etütleri yapılır. 

Velimiz Ailemiz
Okulumuzda açıklık ve dürüstlük ilkesi olmazsa olmazımızdır. Velilerimiz, öğrencilerimiz hakkında düzenli ve doğru şekilde bilgilendirilir; onların geri bildirimleri hassasiyetle dinlenir. Öğrencinin desteklenmesi gereken durumlara, veliyle iş birliği içinde çözüm odaklı yaklaşılır. Yükselen FollowApp Öğrenci Takip Uygulaması ile veli, öğretmen ve idare öğrencinin tüm akademik durumunu anlık şekilde gözlemleme şansı bulur.

Level Up Dil Programı
Yükselen Level Up İngilizce Programı, dil öğretmenin ötesinde 21 yy. becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmış özgün bir programdır. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar devam eden bu bütünleşmiş programla öğrencilerimizin hem günlük hayatta hem de profesyonel ve akademik alanda İngilizceye yazım ve konuşma dilinde hâkim olması amaçlanır.

Unterwegs Almanca Programı
Yükselen Eğitim Kurumlarında Almanca dil eğitimi anlayışımız ezberden uzak, öğrencilerimizin aktif olduğu, günlük dil kullanımını destekleyen, proje bazlı, atölye çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, hedef dil Almancayı hayata entegre edebildikleri yenilikçi bir dil eğitimi sunmaktır. 21. yy becerileri göz önünde bulundurularak tasarladığımız projelerimiz öğrencilerimizin olası eğitim seyahati veya turistik seyahatlerde güçlü bir iletişim kurmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Değerlerine Bağlı Yükselenler
Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, insani değerlere bağlı şekilde büyümesi, kültürüyle harmanlanması, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olması en önemli ilkelerimizdendir. Bu nedenle tüm milli bayramlarımızı coşkuyla kutlar, her öğrencimizin görev almasını önemseriz.

Geleceğe Hazır Yükselenler
2015 yılından itibaren dünyanın değişen ve gelişen dinamikleri doğrultusunda ana sınıfından itibaren tüm kademelerde kodlama dersleri veren Türkiye’deki ilk ve tek okul olmanın haklı gururu içindeyiz. Tamamen Yükselen’e özgü bir müfredatla hazırlanan “Robotik ve Kodlama Programımız” ile öğrencilerimiz olması gereken teknolojik okuryazarlık seviyesine ulaşır.

Finansal Okuryazarlık Dersleri
Öğrencilerimiz, ev ekonomisi, finansal piyasalar, bir fikri ticarileştirmenin yolları, fizibilite yapabilme konularında yetkinlik kazanmasını sağlayan finansal okuryazarlık dersleri ile genç yaştan itibaren hayatta bir adım öne geçerler.

Kulüplerimiz
Girişimcilik ve liderlik kulübü, yemek kulübü, edebiyat kulübü, bilişim kulübü, sosyal sorumluluk kulübü gibi her yıl yenilerini eklediğimiz, öğrendiğimiz, eğlendiğimiz kulüplerimizle öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde gelişmelerine olanak tanırız.

YÜKOMUN
Model Birleşmiş Milletler olarak da bilinen MUN etkinliklerimizle öğrencilerimizin dil gelişimlerinin yanı sıra entelektüel bilgi birikimlerini artırmayı ve insan ağlarını geliştirmeyi amaçlarız. YükoMUN etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Yükselen Uluslararası Ofisi
Yükselenlerimizin ufkunu genişletme misyonuyla kurulan Yükselen International Office, dünya çapında akredite üniversitelerle imzaladığı değişim programı anlaşmaları ve Avrupa Birliği projeleriyle geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Ofisimizin sunduğu programlarla öğrencilerimiz, ulusal sınavlara hazırlıklarını aksatmadan lise döneminde yurt dışında eğitim alma hakkı kazanmakla birlikte sonrasında da isterlerse üniversite eğitimlerine yurt dışında devam etme fırsatını korurlar.

Yükselen Öğrenenler Akademisi – Anne Baba Eğitimleri
Yükselenlerimizi yetiştirirken temel ilkelerimizden biri de dayanışma içinde olmaktır. Geleceğin aydınlık nesillerini yaratmak için anne ve babalarımıza eğitimler verir, “krizle baş etme”, “iletişim kurma”, “çocuğuyla verimli zaman geçirme” gibi daha birçok konuyu kapsayan “Ebeveyn Eğitimlerimizi” Yükselen Öğrenenler Akademisi çatısı altında ücretsiz sunarız.

Yükselen Yatılı Lisesi
Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan köy enstitülerinden ilham alınarak kurulan Yükselen Aydın Genç Yatılı Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyete alınmıştır. Ders çalışma ve etüt saatleri haricinde öğrencilerimizi hayat hazırlama yolunda spor, sanat, tarım, mutfak, bilişim faaliyetlerini de içine alan eğitim programları ile kaybolan enstitü ruhunu Aydın Genç yerleşkemizde yeşertiyoruz.

Kurumumuz hakkında daha detaylı bilgi için

Scroll to Top