Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yükselen Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan,  kendisini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen, 21 yüzyıl becerilerini destekleyen, çevresine duyarlı, değerlerine önem veren, geleceği hedefleyen içeriklerde bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik içerikli çalışmaları kapsamaktadır.

Yükselen’de PDR; öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetlerini içerir.

Bu hizmetler sunulurken  gizlilik, gönüllülük, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılamadan, koşulsuz kabul etme , açık ve dürüst davranma etik değer olarak önemsenir.  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri  verilirken, temel olarak öğrencilerimizin topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefleriz.

Yükselen’de öğrencilerimize yönelik PDR Hizmetleri ile;

  1. Sadece problem yaşayan değil, tüm öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde; aile, akran grupları, sosyal yaşam, eğitim hayatı, kritik gelişim dönemleri ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan temel sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  2. Öğrencilerimizin yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim sürecinden en üst düzeyde yararlanmalarına, kendilerini   geliştirmelerine ve yaşama hazırlanmalarına yönelik  hizmetler sunuyoruz.
  3. Öğrencilerimizi kişisel, eğitsel, mesleki gelişimleri doğrultusunda uygun program ve yaklaşımlarla destekliyoruz.
  4. Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerine önem veriyoruz. Bu doğrultuda bilgilendirme ve yaşama hazırlık çalışmalarına önem veriyoruz ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz.
  5. Özel yetenekli ve özel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimizi  ilgili kurumlara yönlendiriyoruz  ve okulda zenginleştirilmiş programlarla eğitimlerine destek oluyoruz
  6. Öğrencilerimiz hem yaşamda hem de akademik alanlarda başarılı olsun istiyoruz. Okulumuzun ve faklı kurumların düzenlediği düzenlediği sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizle başarıyı arttırmaya yönelik grupla ve bireysel çalışmalar  yapıyoruz.
  7. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimizi üst öğrenim kurumlarına yönlendirme hizmeti sunuyoruz. Bunun için; Yüksek öğretim kurumları,, Meslek grupları tanıtımları, alan gezileri, stajlar , alan seçimine yönelik etkinlik uygulamalarını önemsiyoruz.  
  8. Öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik projeler ve programlar hazırlayıp uyguluyoruz. (Sosyal Sorumluluk Projeleri, E-twinning/Erasmus Projeleri, İletişim Becerileri ve Sosyal Beceri eğitimleri, Atölye uygulamaları, PDR içerikli gezi, inceleme ve gözlem içerikli projeler, Müze ve Çocuk Edebiyatı uygulamaları, Çocuklarla Felsefe (P4C) uygulamaları, Alan gezileri, kurum, okul, işyeri,  üst öğrenim seçenekleri vb ziyaret…)

Yükselen’de velilerimize yönelik PDR Hizmetleri ile;

Yükselende PDR hizmetlerinin en önemli paydaşı velilerimizdir. Okulumuzda sunulan PDR  çalışmalarının aile desteği ile yürütülmesi öğrencilerimizin  sevgi, ılımlı yaklaşım, güven ve destekle adımlarını daha sağlam atmalarına ve geleceğe hazırlamalarında oldukça önemlidir.

Ailelerin veli eğitimleri ile güçleneceğine ve çocuğun eğitim yolculuğuna daha aktif katılacağına inanarak ve bu amacı PDR hizmetlerimizin merkezine koyarak ailelere yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz ve  veliler için aile eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerde sunulacak konu başlıkları kademeler bazında  her yıl revize edilerek velilerimize ulaştırılmaktadır. Programları öğrencilerimizin devam ettiği kampüslerin PDR birimlerinden temin edebilirsiniz.   Aile eğitimleri on line veya yüz yüze tek oturumluk seminerler veya modüler, belli bir  haftayı kapsayan eğitimlerle devam ettirilir. Bu eğitimlerin içeriklerine göre yayınlar hazırlanarak velilerle paylaşımlar gerçekleştirilir. Veli eğitimlerine alanda yetkinliği olan uzmanlar da davet edilerek gelişmeler yakından izlenir.

Çocuklarımız büyüyorlar….

Ya biz? Biz de farkında olarak ya da olmayarak büyüyoruz. Yaşlanmak değil bu… Bedenimiz yaşlansa da çocukluk içimize işlemiş zaten… Büyümek aslında çocuk kalmak bence… Büyük bilinciyle çocuk özgürlüğünü tanımak. Bu büyüklük sözünü ettiğim… İp atlamaya katılırken ipin ritmik çevrilişini aksatmamak…Her çağda biraz daha gevşeterek sarılabilmek. Sevgiyi vermekle özgürlüğü de dengelemek. Anlatılması zor bir büyüme bu. Hala içinde olduğumuz… belki de başında.
(7-19 yaş Aile eğitimi 3. oturum)

 

Yükselen’de öğretmenlerimize yönelik PDR Hizmetleri ile;

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmak için eğitimler ve seminerler düzenliyoruz.  Bu eğitim ve seminerleri ihtiyaca göre  ; sunum, geniş grup,  odak grup, toplantı, çalıştay, panel vb yöntemlerle gerçekleştiriyoruz.  Öğrenci ve veliye yönelik yapılan çalışmalar konusunda süpervizyon ve müşavirlik desteği sunuyoruz. Mesleki gelişim alanlarına yönelik yeni uygulamalar konusunda dergi, yazı, bülten, broşür, yayın, video içerikli paylaşımlar gerçekleştiriyoruz.

Sınıflarda yapılacak rehberlik programı ve tek oturumluk rehberlik etkinlikleri ile ilgili müşavirlik desteği sunuyoruz.

Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesi için öğretmenlerle birlikte izleme ve değerlendirme çalışması gerçekleştirerek iyileşme planları hazırlıyoruz.

Scroll to Top