Yükselen Yetenek Avcısı Programı

Yükselenli her birey; içindeki potansiyelin ortaya çıkması için gerekli zamanı, sabrı ve çabayı hak eder. Öğrencilerimizin akademik başarıları yanında sosyal becerilerini de geliştirmesi hayat dengesini sağlayabilen dolayısıyla da hayat başarısı elde eden bireyler olması için Yetenek Avcısı Programı geliştirilmiştir.

Yetenek Avcısı programı öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde en az bir spor ve bir sanat dalını hayat boyu günlük yaşamlarına entegre etmesini amaçlar.

Branşlaşma Programı

Anasınıfından 2. Sınıfa kadar öğrencilerimize, müzik, spor, dans, bilişim, akıl oyunları alanlarındaki “Branşlaşmaya Hazırlık Atölyeleri”ne katılarak kendini ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunulur. Bu atölyelerin temel amacı öğrenciyi istasyon tekniği ile olabildiğince fazla deneyimleme, neyi sevip neyi sevmediğini anlamak adına zaman tanımaktır.

Temel düzey hazırlık eğitimleri verildikten sonra 3. Sınıftan itibaren “Branşlaşma Teknik Eğitimleri” başlar. Spor ve görsel sanatlar alanlarının alt dallarında uzmanlaşmış bir kadro ile daha derinlemesine bir şekilde atölyeleri deneyimlerler. Spor ve görsel sanatlar alanında öğrencimizi 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğinde hem spor hem de görsel sanatlarda yetenekli olduğu alanda yıl boyu eğitim alır ve bu süreç aynı şekilde ortaokul boyunca devam eder. Müzik alanında ise; öğrencilerimizin ilkokuldan mezun olurken en az bir enstrümanı geliştirilebilir düzeyde çalabilmesi için öğrencilerimiz 3. Sınıfta ana enstrümanını seçer.

Haftasonu Yetenek Avcısı Atölyeleri

Hafta içi verilen atölyelere ek olarak, öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlardaki seviyelerini bir üst aşamaya taşıyabilmeleri için 3. sınıftan 6. sınıfa kadar hafta sonu yetenek avcısı atölyeleri sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin hangi alanda yetenekli ve ilgili olduğu alan uzmanlarınca bilimsel ölçümlerle belirlenir. Bu ölçümlere istinaden öğrencinin ilgili olması da göz önünde bulundurularak sanat, spor, bilişim alanındaki birçok farklı atölyeye yönlendirilir.

Scroll to Top