Yükselen İlkokulları Neler Sunar?

Yükselen Eğitim Kurumları İlkokul Programı öğrenmeyi seven, kendine güvenen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluk alabilen, doğaya, insana, farklılıklara saygılı ve topluma katkıda bulunacak Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Hangi Yerleşkelerde Var?

Yüko Anaokulu
Aydın Genç Yerleşkesi
Zirve Yerleşkesi
Yeni Yaşam Yerleşkesi

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında spor, sanat ve kültürel etkinliklerden en az biriyle rutin olarak uğraşması, çok yönlü büyümesi ve hayat dengesini kurabilen bireyler olarak gelişmesi programımızın ilkelerindendir.

Birey yetiştirmede, öğrenci eğitiminin yanında anne baba eğitimleri de programımızın yapı taşlarından biridir. Öğrencinin sorumluluk kazanması, okumayı sevmesi, zamanını kaliteli geçirmeyi öğrenmesi adına velilerimiz ile işbirliği içinde çalışırız.

“Yükselen Hayata Hazırlar” vizyonuyla çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin değişen dünyaya ayak uydurabilmesi için eğitim programımız, alanında uzman eğitim kadromuz ve akademik danışmanlarımız eşliğinde her yıl gözden geçirilir ve geliştirilir.

Okuluna Koşa Koşa Gelen Yükselenler
Çocuklarımızın okulunu ve öğretmenlerini sevmesi en önemli önceliğimizdir. Her bir çocuğumuz okuluna mutlu ve huzurlu şekilde gelir. Güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimizin temelini sevgiyle sağlam şekilde inşa ederiz.

Yeni Nesil Takip
Yükselenin sadece Ankara’da değil Türkiye’de kanıtlanmış olan akademik başarısının en önemli anahtarlarından biri, öğrencilerini yakından takip etmesidir. Bilgiyi öğrenmenin ötesinde yorumlamayı ve kullanmayı destekleyen ölçme ve değerlendirme programımız ile konu kazanımlarının yanı sıra, beceri kazanımları da analitik yöntemlerle analiz edilmektedir. Okul içi ve Türkiye genelinde yapılan denemeler doğrultusunda, öğrencilerimiz gerektiğinde etütler ve ödevlendirmelerle desteklenir. 

Yükselen PDR Programı
Okulumuzda verilen eğitim öğretim programlarının rehberlik çalışmaları ile desteklenmesi öğrencilerimizin gücüne güç katar. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hem sosyal hem akademik alanlarda başarılı olmaları, ne istediğini bilen, hayata hazır bireyler olarak yetişmeleri adına onları bireysel, eğitsel ve mesleki gelişimler doğrultusunda uygun program ve yaklaşımlarla destekleriz.

Online ve Yüz Yüze Eğitim
2015 yılından beri tüm öğretmenleri ve öğrencileri aktif şekilde Microsoft 365 ürünlerini kullanan Türkiye’deki ilk okul olmamızın verdiği avantajla pandemi nedeniyle okulların kapandığı ilk haftayı takiben ana sınıfından liseye kadar tüm Yükselen Eğitim Kurumlarında online eğitim sürecine aksama olmaksızın başarıyla geçilmiştir. Yanı sıra, öğrencilerimize aynı anda hem online hem yüz yüze hem eğitim olanağı sunabildiğimiz teknolojik altyapımız mevcuttur.

Velimiz Ailemiz
Okulumuzda açıklık ve dürüstlük ilkesi olmazsa olmazımızdır. Velilerimiz, öğrencilerimiz hakkında düzenli ve doğru şekilde bilgilendirilir; onların geri bildirimleri hassasiyetle dinlenir. Yükselen FollowApp Öğrenci Takip Uygulaması ile veli, öğretmen ve idare öğrencinin tüm akademik durumunu anlık şekilde gözlemleme şansı bulur.

Level Up İngilizce Programı
Yükselen Level Up İngilizce Programı, dil öğretmenin ötesinde 21 yy. becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmış özgün bir programdır. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar devam eden bu bütünleşmiş programla öğrencilerimizin hem günlük hayatta hem de profesyonel ve akademik alanda İngilizceye yazım ve konuşma dilinde hâkim olması amaçlanır.

Unterwegs Almanca Programı
Okulumuzda, 3. sınıftan itibaren İngilizce’ye ek olarak Almanca, ikinci yabancı dil olarak verilir. Unterwegs Almanca Programı öğrencilerin etkin katılım sağladığı, gramer ezberinden uzak günlük konuşma dili baz alınarak kullanarak dili doğal bir biçimde edindikleri bir öğretim metodu benimsenir.

Değerlerine Bağlı Yükselenler
Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, insani değerlere bağlı şekilde büyümesi, kültürüyle harmanlanması, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olması en önemli ilkelerimizdendir. Bu nedenle tüm milli bayramlarımızı coşkuyla kutlar, her öğrencimizin bu kutlamalarda görev almasını önemseriz. Değerler eğitimimiz ise tüm ilkokul kademelerinde, “Psikolojik Rehberlik Danışmanlarımız” tarafından yıl boyunca verilir.

Yetenek Avcısı Programı
Her çocuk üstün yeteneklidir. Yeter ki bu yeteneği ortaya çıkarmak için gerekli zaman ve çaba verilsin. Yükselen Yetenek Avcısı Programı ile 1 ve 2. sınıf öğrencilerimize, müzik, spor, dans, bilişim, zihinsel beceri alanlarındaki tüm atölyelere katılarak kendini ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunulur. 3 ve 4. sınıflarımız ise alan uzmanları tarafından yapılan ilgi ve yetenek ölçümlerine göre mutlu olduğu ve kendini geliştirmek istediği farklı alanlardaki birçok atölyeden istediğine katılma hakkına sahip olur. Hafta içindeki uygulamalı branş derslerine ek olarak, Cumartesi günü sunulan Yetenek Avcısı Atölyeleri ile öğrencilerimize seviyelerini bir üst aşamaya çıkarma imkanı sağlanır, gelişmeleri branş öğretmenleri tarafından kaydedilir.

Geleceğe Hazır Yükselenler
2015 yılından itibaren dünyanın değişen ve gelişen dinamikleri doğrultusunda ana sınıfından başlayıp tüm ilkokul kademesinde kodlama dersleri veren Türkiye’deki ilk ve tek okul olmanın haklı gururu içindeyiz. Tamamen Yükselen’e özgü bir müfredatla hazırlanan “Robotik ve Kodlama Programımız” ile öğrencilerimiz olması gereken teknolojik okuryazarlık seviyesine ulaşır

Yükselen Çocuk Edebiyatı ve Felsefesi Programı
Okumak, Yükselen’de bir zorunluluk değil alışkanlıktır. Okuma alışkanlığının yanı sıra kitaplar üzerine yapılan “Çocuk Felsefesi” çalışmalarıyla eleştirel düşünme, sorgulama, empati kurma, farklılıklara saygı duyma becerileri pekiştirilir.  

Müze Eğitimi
2019 yılından itibaren Koç Müzesi’yle ortaklaşa yürütülen “Müze Benim Evim” projesinde müzenin önemi, varlık nedeni, nasıl gezileceği konuları sorgulanır. Her Yükselen’in müze kültürüne sahip olması amaçlanır. 

Yükselen Öğrenenler Akademisi – Anne Baba Eğitimleri
Yükselenlerimizi yetiştirirken temel ilkelerimizden biri de dayanışma içinde olmaktır. Geleceğin aydınlık nesillerini yaratmak için anne ve babalarımıza eğitimler verir, “krizle baş etme”, “iletişim kurma”, “çocuğuyla verimli zaman geçirme” gibi daha birçok konuyu kapsayan “Ebeveyn Eğitimlerimizi” Yükselen Öğrenenler Akademisi çatısı altında ücretsiz sunarız.

Projelerimiz
Her yıl yenilerini ürettiğimiz onlarca proje yürüttük çocuklarımızla. Öğretmenlerimizin önderliğinde ödül yok ceza yok projesi, sera projesi, topraksız tarım projesi, ayağını yorganına göre uzat tasarruf projesi, akran arabuluculuğu projesi, yaşam atölyesi projesi yürütmekte olduğumuz başlıca projelerimizdendir.

Birer Dünya İnsanı – Yükselen Uluslararası Ofis
Yükselenlerimizin ufkunu genişletme misyonuyla kurulan Yükselen International Office, Avrupa Birliği projeleriyle ve dünya çapında akredite üniversitelerle imzaladığı değişim programı anlaşmaları ile geniş bir eğitim yelpazesi sunar. İlkokul, ortaokul ve lise kademeleri için farklı seçenekler sunan ofisimize ulaşan velilerimiz aydınlatılır ve öğrencimize en uygun eğitim fırsatı sunulur.

Kurumumuz hakkında daha detaylı bilgi için

Scroll to Top