Bilim ve Doğa Programı

“Ülkelerin gelişmişliklerini birbirinden ayıran nedir?”, “Aristotales’in dediği gibi her insan doğuştan bilmeyi arzuluyorsa neden bazı uygarlıklar çığır açan buluşlar yaparken diğerleri bu buluşları sadece tüketen/kullanan rolündedir?”, “ ‘İcat çıkarma’ deyimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” “Kafasına elma düşmesiyle yer çekimini keşfeden Newton’dan önce başka kimsenin kafasına elma düşmemiş midir?”

Tüm bu soruların cevabı kişiden kişiye göre değişim gösterecek olsa da uygarlık ve bilim tarihi “üretken merakı” baskın olan toplumları liderliğe, “tüketen merakı” baskın olan toplumları sefalete sürüklemiştir. “Üretken merak”ı olan bir birey, iç motivasyonu yüksek, araştıran, sorgulayan ve hayatı anlamlı yaşayan kişidir.
Yükselen Doğa ve Bilim Programında sorgulamak doğayla başlar. Bireydeki “Bilmek” isteyen doğal merakı, “anlamak” isteyen üretken meraka dönüştürmeyi amaçlar.

Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi
Yükselen Doğa ve Bilim Programında sorular, cevaplardan daha önemlidir. Bir dersten öte, öğrencilerimizin doğadaki örüntüleri keşfederek bilimsel soru sorma, merak duygusuna destek olmak ve cevapları ararken becerilerini geliştirmek amaçlanır. Fen Bilimleri Akademik Kurulu rehberliğinde geliştirilen Doğa ve Bilim Atölyeleri ile gözleme dayalı neden-sonuç ilişkisi kurabilen, çıkarım yapabilen, merakının peşinden emek ve çaba sarf eden bireyler yetişir.

Scroll to Top