eTwinning “Learn In Art” Projesi

Okulumuz sınıf öğretmenlerinden Merve Tecimoğlu’nun kurucu ortaklarından biri olduğu; Türkiye, İtalya, Litvanya, Polonya ve Bulgaristan ortaklı “Learn in Art” projesi devam ediyor.

İnsanlık tarihi, varlığının ilk zamanlarından bugüne dek sanat ile iç içe olmuş, çağlar boyunca koşulları, imkanları değişse de sanatsal faaliyetler yürütmeye devam etmiştir. Günümüz teknoloji çağında, çoğu disiplin sürdürülebilirliğini kaybediyorken dahi sanat, yenilenerek, kendisini güncelleyerek var olmaya devam etmektedir. “Learn in Art” projesi, tüm bu gerçeklikleri fark edebilmeyi, birçok farklı dala sahip olan sanatı, okullara taşıyabilmeyi, çocukları erken yaşlarda okul ortamında sanatla buluşturabilmeyi; düşünen, sorgulayan ve üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası sanat ile akademik ve akademik olmayan düşünce alanlarını bir araya getirerek sanat yapmanın yolunu açarken, ilkokul derslerindeki kazanımların ilişkili olduğu sanat çalışmaları ve yaklaşımlarını derslere dahil ederek, farklı sanat dallarını bir öğretim yöntemi olarak kullanarak öğretimi gerçekleştirmektedir.

Learn in Art Projesi kapsamında yapılan çalışmalardan birkaçı:
https://read.bookcreator.com/YauIYqpU6lgHAHew8A8iqyyl4qL2/qWA_Lw88TNeAnBXqbHi1cA/oQ_JJclXRaCxUQsR2QcXQQ
https://www.youtube.com/watch?v=wyxqRq6-dNE
https://www.canva.com/design/DAFjZQieLlk/3QMJ8ORUGxqIGu8zjhvaTg/watch?utm_content=DAFjZQieLlk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFkU1QeWOY/IcFh_7CpP9hcZGIohIIqxw/view?utm_content=DAFkU1QeWOY&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Haberi Paylaş:

Scroll to Top