Yükselen Ortaokulları Neler Sunar?

Yükselen Eğitim Kurumları Ortaokul Programı akademide mükemmeliyetçilik anlayışı üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimiz ilkokuldan itibaren ulusal sınavlarda yüksek başarı gösterecek şekilde yetiştirilir.

Hangi Yerleşkelerde Var?

Yüko Anaokulu
Aydın Genç Yerleşkesi
Zirve Yerleşkesi
Yeni Yaşam Yerleşkesi

Tecrübeyle geliştirilen ve yeni nesil sınav sistemlerine göre her yıl yenilenen kendimize özgü Yükselen Akademik Başarı Programımız ile her öğrencimiz yakından takip edilir, doğru zamanda doğru şekilde yönlendirilir.

Öğrencilerimizin dünyayı takip edebilen, araştıran ve sorgulayabilen öğrenciler olabilmesi için ortaokullarımızda Level Up İngilizce Programı ve Unterwegs Almanca Programı uygulanmaktadır. Dili bir araç olarak kullandırmayı ve 21. yy becerilerini kazandırmayı amaçlayan bu programlar ile öğrencilerimiz proje bazlı öğrenme eğitim modeli ile kendi sınırlarını zorlar.

Başarımızın Sırrı
Yükselenin sadece Ankara’da değil Türkiye’de kanıtlanmış olan akademik başarısının en önemli anahtarlarından biri, öğrencilerini yakından takip etmesidir. Öğrencilerimiz yeni nesil ve beceri temelli sorularla bilgiyi öğrenmenin ötesinde yorumlamayı ve kullanmayı öğrenir. Bizlere özgü ölçme ve değerlendirme programımız ile konu kazanımlarının yanı sıra, beceri kazanımları da analitik yöntemlerle analiz edilmektedir. Okul içi ve Türkiye genelinde yapılan denemeler doğrultusunda, öğrencilerimiz gerektiğinde etütler ve ödevlendirmelerle desteklenir. 

Online ve Yüz Yüze Eğitim
2015 yılından beri tüm öğretmenleri ve öğrencileri aktif şekilde Microsoft 365 ürünlerini kullanan Türkiye’deki ilk okul olmamızın verdiği avantajla pandemi nedeniyle okulların kapandığı ilk haftayı takiben ana sınıfından liseye kadar tüm Yükselen Eğitim Kurumlarında online eğitim sürecine aksama olmaksızın başarıyla geçilmiştir. Yanı sıra öğrencilerimize hem yüz yüze hem online eğitim olanağı sunabildiğimiz teknolojik altyapımız mevcuttur.

Tek Başımıza Yeteriz
Eğitim sistemimiz, öğrencilerimizin herhangi bir özel ders almasına veya özel kursa gitmesine gerek duymadan gerekli desteğin sağlanması üzerine kurulmuştur. Hafta içi ve hafta sonu akademik destek kursları ile sınav hazırlığı profesyonelce yürütülür.

Birebir Danışmanlık
8. sınıf her bir öğrencimiz için atanan danışman öğretmenlerimiz, sınav yolculuğunda hem akademik hem psikolojik anlamda öğrencilerimize koçluk ederler. Sınava hazırlık yılı boyunca, danışman öğretmenlerimiz, öğrenciyle, veliyle, öğrencinin dersine giren öğretmenlerle görüşerek gelişimi takip eder. Öğrencinin sınav sonuçlarına göre bireysel olarak çalışma programı hazırlar.

Alışkanlıkları Yönetiriz
Her dönemin başında, sınav grubu öğrencilerimizin yazın rehavetini atması, disiplinli şekilde eğitim öğretim dönemine hazır olması, ödev yapma ve verimli çalışma bilincinde olması adına akşam ders çalışma saatleri düzenleriz.

Velimiz Ailemiz
Okulumuzda açıklık ve dürüstlük ilkesi olmazsa olmazımızdır. Velilerimiz, öğrencilerimiz hakkında düzenli ve doğru şekilde bilgilendirilir; onların geri bildirimleri hassasiyetle dinlenir. Yükselen FollowApp Öğrenci Takip Uygulaması ile veli, öğretmen ve idare öğrencinin tüm akademik durumunu anlık şekilde gözlemleme şansı bulur.

Level Up Dil Programı
Yükselen Level Up İngilizce Programı, dil öğretmenin ötesinde 21 yy. becerileriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek amacıyla tasarlanmış özgün bir programdır. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar devam eden bu bütünleşmiş programla öğrencilerimizin hem günlük hayatta hem de profesyonel ve akademik alanda İngilizceye yazım ve konuşma dilinde hakim olması amaçlanır.

Unterwegs Almanca Programı
Yükselen Eğitim Kurumlarında Almanca dil eğitimi anlayışımız ezberden uzak, öğrencilerimizin aktif olduğu, günlük dil kullanımını destekleyen, proje bazlı, atölye çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, hedef dil Almancayı hayata entegre edebildikleri yenilikçi bir dil eğitimi sunmaktır. 21. yy becerileri göz önünde bulundurularak tasarladığımız projelerimiz öğrencilerimizin olası eğitim seyahati veya turistik seyahatlerde güçlü bir iletişim kurmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır.

Değerlerine Bağlı Yükselenler
Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, insani değerlere bağlı şekilde büyümesi, kültürüyle harmanlanması, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olması en önemli ilkelerimizdendir. Bu nedenle tüm milli bayramlarımızı coşkuyla kutlar, her öğrencimizin bu kutlamalarda görev almasını önemseriz. Değerler eğitimimiz ise tüm ilkokul kademelerinde, “Psikolojik Rehberlik Danışmanlarımız” tarafından yıl boyunca verilir.

Geleceğe Hazır Yükselenler
2015 yılından itibaren dünyanın değişen ve gelişen dinamikleri doğrultusunda ana sınıfından itibaren tüm kademelerde kodlama dersleri veren Türkiye’deki ilk ve tek okul olmanın haklı gururu içindeyiz. Tamamen Yükselen’e özgü bir müfredatla hazırlanan “Robotik ve Kodlama Programımız” ile öğrencilerimiz olması gereken teknolojik okuryazarlık seviyesine ulaşır.

Yaratıcı Yazma ve Eleştirel Okuma Eğitimi
Okumak, Yükselen’de bir zorunluluk değil alışkanlıktır. “Farklılığımız Okuyan Çocuklarımız” projesi kapsamında yapılan birçok etkinlikle pekiştirdiğimiz okuma alışkanlığının yanı sıra kitaplar üzerine yapılan eleştirel okuma saatleriyle öğrencilerimizi; dinlemeleri, sorgulamaları ve anlamaları için teşvik ederiz. Yaratıcı yazma saatleri ise öğrencilerimizin yazmayı sevmesi üzerine kuruludur.

Yetenek Avcısı Programı
Yükselenli her birey; içindeki potansiyelin ortaya çıkması için gerekli zamanı, sabrı ve çabayı hak eder. Alan uzmanları tarafından yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri doğrultusunda 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz, mutlu olduğu ve kendini geliştirmek istediği müzik, spor, dans, bilişim, zihinsel beceri alanlarındaki birçok atölyeye katılma hakkına sahip olur. Hafta içindeki uygulamalı branş derslerine ek olarak, Cumartesi günü sunulan Yetenek Avcısı Atölyeleri ile öğrencilerimize yetkinliklerini bir üst aşamaya çıkarma imkânı sağlanır, gelişmeleri branş öğretmenleri tarafından kaydedilir.

Sanatla Yükseleniz
Bilimi sanatla harmanlamanın önemine inanan bir kurum olarak “Yükselen Sanat Gecesi”, “Tiyatro ve Şiir Dinletisi”, “Yazar ve Sanatçı Söyleşileri” gelenekselleşmiş faaliyetlerimizdendir.

Kulüplerimiz
Müzik, tiyatro, İngilizce drama, Almanca, resim, fotoğrafçılık, dans, aşçılık, yaşam becerileri, takı tasarım, eko-okul, bilim ve deney, çocuk oyunları, origami, satranç, hayvanları koruma, işaret dili kulübü, stem kulübü, yaratıcı yazarlık, basketbol, voleybol, futbol, robotik kodlama kulübü gibi her yıl yenilerini eklediğimiz öğrendiğimiz, eğlendiğimiz kulüplerimizle öğrencilerimizin ilgi alanları çerçevesinde gelişmelerine olanak tanırız.

JMUN
Junior MUN, üniversite ve lise kademelerinde uygulanan Model Birleşmiş Milletler Etkinlikleri’nin bir alt versiyonudur. Bu etkinlikle öğrencilerimiz dünya meselelerini anlama, araştırma ve onlara çözüm getirme fırsatı bulur. Tamamen İngilizce gerçekleşen bu etkinlikte, öğrencilerin dil gelişiminin yanı sıra entelektüel bilgi birikimlerini artırma ve sosyal becerilerini güçlendirme amaçlanır.

Yükselen Uluslararası Ofisi
Yükselenlerimizin ufkunu genişletme misyonuyla kurulan Yükselen International Office, dünya çapında akredite üniversitelerle imzaladığı değişim programı anlaşmaları ve Avrupa Birliği projeleriyle geniş bir eğitim yelpazesi sunar. Yaz okullarından, eğitim gezilerine, lise öğrenci değişim programlarından, yurt dışı üniversite eğitimine kadar birçok konuda öğrencilerimizi yönlendirdiğimiz ofisimiz, velilerle bire bir görüşmeler yaparak öğrencimiz için en uygun programı sunma hedefini taşır. 

Yükselen Öğrenenler Akademisi – Anne Baba Eğitimleri
Yükselenlerimizi yetiştirirken temel ilkelerimizden biri de dayanışma içinde olmaktır. Geleceğin aydınlık nesillerini yaratmak için anne ve babalarımıza eğitimler verir, “krizle baş etme”, “iletişim kurma”, “çocuğuyla verimli zaman geçirme” gibi daha birçok konuyu kapsayan “Ebeveyn Eğitimleri”mizi Yükselen Öğrenenler Akademisi çatısı altında ücretsiz sunarız.

Kurumumuz hakkında daha detaylı bilgi için

Scroll to Top