Yükselen Değerler Projesi

Değerler aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Değerler eğitimi projesi öğrencilerimizin saygı, sevgi, empati, vatanseverlik, farklılıkları kabul ve hoşgörü doğruluk, sorumluluk, adalet, özgüven, arkadaşlık ve iletişim vs. daha birçok manevi ve kültürel değeri tam olarak kavrayabilmeleri için yapılacak olan bilgilendirmeler ve etkinlikler gibi uygulamaları içeren kapsamlı bir projedir.

Bu kapsamda değerler eğitimi bazı ilkelere dayandırılmaktadır.  Bu ilkeler:

  • Değerler bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.
  • Değerler; öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına uygun şekilde aktarılır.
  • Öğrencilere kazandıkları değerleri, davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.
  • Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.
  • Değerler eğitimi günlük hayatın her alanında devam eder.

Bu kapsamda öğrencilerde olumlu davranış kazandırmak ve etkin davranış yönetimi oluşturmak amacıyla Yükselen Koleji’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında da “İnsanı insan yapan değerler eğitimi projesi” uygulanmaya devam etmiştir. 

Özel Yükselen Ortaokulu olarak amacımız öğrencilerin insanı insan yapan değerler konusunda bilinçlenmelerini ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, çocuklarımıza evrensel değerlerimizi tanıtmaktır. Ayrıca kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırmak, dünyanın ve toplumun bir parçası olduğunu fark ettirmek, bilgiyi doğru şekilde kullanan bireyler yetiştirmek, yaşadığı toplumda sosyal adalet ve eşitlik ilkesini benimsetmek, bireyin sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmak ve öğrencinin kendisini tanımasına, yeteneklerinin farkına varmasına yardımcı olmaktır.

Eğitimde, çocukları gelişim alanlarında da desteklemek ve kaliteli bir eğitimde akademik başarının yanı sıra toplumsal değerlere de yer vermek gerek. Kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama ve görevi tamamlama gibi değerlerin kazandırılması; çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi, bireyin kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu yönde etkileyecektir.

Öğrencilerimize “İnsanı İnsan Yapan Değerlerin Kazandırılması Projesi” sürecinde planladığımız etkinlikler: resim, şiir okuma, sunum hazırlama, içinde değerlerimizin vurgulandığı filmlerin izlenmesi, afiş ve slogan hazırlama, bulmaca çözme ve hikâye okuma etkinlikleridir.  Değerlerin öneminin azaldığı şu günlerde yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek amacıyla Yükselen Ortaokulu Rehberlik Servisi ve Ortaokul Öğretmenleri olarak, bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve öğrencilerimize değerlerin önemini kavratmaya devam edeceğiz.

2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAKİ DEĞERLER KONULARIMIZ:

Ekim Ayı Hijyen, Kasım Ayı Vefa, Aralık Ayı Çalışkanlık, Ocak Ayı Merhamet, Şubat Ayı Sevgi/Mutluluk Mart Ayı Vatanseverlik, Nisan Ayı Paylaşımcılık , Mayıs Ayı Eşitlik

Yükselen Koleji Eğitim Kurumları

Haberi Paylaş:

Scroll to Top