eTwinning Projemiz: “CyCle-in LIFE: Re, Up, We Cyclean LIFE”

Kuruculuğunu okulumuz sınıf öğretmeni Gülsüm Oğuz ve Romanya’dan Diana Crina Marin’in yaptığı; Türkiye, Romanya, İsveç, Portekiz ve Hollanda ortaklı Cycle-in Life: Re, Up, We Cyxlean Life isimli projemiz öğrencilerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaşantımızdaki tüketim alışkanlıklarının çevreye etkilerini fark ederek eşyalarımızı yeniden ve farklı amaçlar için kullanma çabamızı yaymak istiyoruz. Öğrencilerimizin geri dönüşümün gerekliliğini öğrenerek doğaya saygılı ve gelecek için üretici bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Geri dönüşüm-ileri dönüşüm arasındaki farklılıklar hakkında ilköğretim birinci kademe öğrencilerinde bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bilinci davranış haline getirmeyi önemsiyoruz. Öğrencilerimizden sınırlarını genişleterek başka toplumlarla işbirliği içinde çalışıp tespitler yapmaları istenmektedir. Elde ettikleri verileri çevrelerine sunarak öğreten birer doğa dostu olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılık, el becerisi, akıl yürütme gibi bilgi ve becerileri ürüne dönüşecektir. Yapacağımız somut ürünler diğer derslere de entegre edilerek ders materyali olarak kullanılabilecektir. Projemizde Web2.0 araçları kullanılacaktır. Bu sayede öğrencilerin dijital becerileri geliştirilecektir.

Projenin hedefleri:

 • Çevre bilinci kazandırabilme
 • Geri dönüşümün ve ileri dönüşümün önemini kavratabilme
 • Tasarruf ve sıfır atık konularında bilinçlendirebilme
 • Sorumluluk bilincini aşılayabilme
 • Ekonomiye katkı bilinci yaratabilme
 • Üretme fikrine sahip bireyler kazandırabilme
 • Yaratıcılığı geliştirebilme
 • Öğrencilerde el becerisini geliştirebilme
 • Sorgulayıcı, araştırmacı bireyler yetiştirebilme
 • Temiz enerji kaynaklarını ve çevreci ulaşım araçlarını tanıtabilme
 • İklim değişikliğinin sebep ve sonuçlarını kavratabilme
 • Kompost kavramı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilme

Haberi Paylaş:

Scroll to Top