Yardımsever Müze Projesi

Fedanın kârını güdenlerden mi, kârından feda edenlerden miyiz?

“Fedanın karını güdenlerden mi ,karından feda edenlerden miyiz?” cümlesinden yola çıktık. Yükselen Koleji Ortaokulu Doğukent Kampüsü 7. Sınıf öğrencilerimizle yardımseverlik temalı bir çadır müzesi oluşturduk.

7/A sınıfından Kaan Damar ve 7/B sınıfından Özgün Tatar adlı öğrencilerimiz sınıf arkadaşlarına yardımseverlik değeri ile ilgili rehberlik öğretmenimiz Tuğçe Köse birlikte hazırladıkları 6 soruluk anket uyguladılar. Evrim Özden Açıkgöz ve Ayla Açelya öğretmenleri danışmanlığında verilen cevapları değerlendirerek bir çadır müzesi oluşturdular. Anketin yardımseverlikle ilgili metefor sorusuna verilen cevapları sınıf arkadaşları ile birlikte Süreyya Kara öğretmenlerinin danışmanlığında mataryellere dönüştürdüler. Diğer sorulara verilen cevapları ise müzede bir yaratıcı drama uygulama çalışması kapsamında kurgu, oyun ve dogaçlamalarda kullandılar. Ankete katılan bütün öğrenciler verdikleri cevapları bu çadır müzesinin oluşumunda gördüler.

Süreçte işbirliği yaratıcı düşünme iş bölümü yapabilme hayal gücünü ürüne dönüştürebilme gibi beceri ve kazanımlar elde ettiler. Anket sonuçlarını Hatice Eylem Eşmekaya öğretmenleri ile birlikte veri analizi yaparak değerlendirdiler.Öğrenci ve öğretmenlerimizin bu değerli çalışması Tübitak’ın düzenlediği ortaokullararası proje yarışmasına okulumuzu temsilen katılım sağladı.

Özel Yükselen Koleji Ortaokulu

Haberi Paylaş:

Scroll to Top